تاثیر اسکیزوفرنی بر همسران مبتلایان

۱۳۹۷/۰۲/۰۶ در ۲۰:۲۸

اسکیزوفرنیا

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد آموزش فراشناختی می‌تواند به‌ عنوان روشی موثر، کاهش باورهای فراشناختی و افزایش سازگاری زناشویی را در بیماران اسکیزوفرنیا و همسران آن‌ها به دنبال داشته باشد. بنابراین به ‌عنوان درمانی مکمل می‌توان از این روش بهره برد.

به گزارش ایران پزشک به نقل از ایسنا، زهرا رحیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده در پایان نامه خود به بررسی اثربخشی آموزش فراشناختی بر باورهای فراشناختی و سازگاری زناشویی مردان مبتلا به اسکیزوفرنیا و همسران‌شان پرداخت.

مطابق این تحقیق، اسکیزوفرنیا یکی از اختلالات مزمن روان‌پزشکی است که باعث ناتوانی شغلی، افت تحصیلی و مشکلات خانوادگی بسیاری می‌شود.

این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پی‌گیری با گروه گواه اجرا شد. از میان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی و اعصاب و روان تحت پوشش بهزیستی شهرستان مبارکه در سال ۹۴ تا ۹۵، ۱۶ زوج (۳۲ نفر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۸ زوج) و گواه (۸ زوج) جایگزین شدند.

مطابق این مطالعه پس از اجرای پیش‌آزمون که با استفاده از پرسش‌نامه باورهای فراشناختی ولز و کارترایت هاتون (۲۰۰۴) و پرسش‌نامه سازگاری زناشویی اسپاینر (۱۹۷۶) به عمل آمد، گروه آزمایش طی ۱۰ جلسه هفتگی تحت آموزش فراشناختی قرار گرفت و گروه گواه هیچگونه آموزشی دریافت نکرد.

همچنین پس‌آزمون و پی‌گیری (۲ ماه) با همان ابزار انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون واریانس اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش فراشناختی بر باورهای فراشناختی و سازگاری زناشویی مردان مبتلا به اسکیزوفرنیا و همسران‌شان انجام شد.

نتایج این تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات باورهای فراشناختی و سازگاری زناشویی در بیماران اسکیزوفرنیا و همسران آنان با گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش فراشناختی نتایج معنادار و قابل توجهی در باورهای فراشناختی و سازگاری زناشویی گروه آزمایش ایجاد کرد.

علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش فراشناختی می‌تواند به‌ عنوان روشی موثر، کاهش باورهای فراشناختی و افزایش سازگاری زناشویی را در بیماران اسکیزوفرنیا و همسران آن‌ها به دنبال داشته باشد. بنابراین به ‌عنوان درمانی مکمل می‌توان از این روش بهره برد.

این پایان نامه با راهنمایی فاطمه بهرامی خوندابی در دانشگاه اصفهان دفاع شد.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/MnNOi

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

+

۱ دیدگاه

  1. نسرین

    on ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ -

    مطلب بسیار کاربردی می باشد