معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مطرح کرد:

جزییات خدمات تجویزی از سوی پزشکان خانواده

۱۳۹۶/۱۱/۱۸ در ۲۰:۰۵

بیمه

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات خدمات تجویزی پزشکان خانواده را تشریح کرد.

به گزارش ایران پزشک، از سال ۱۳۸۴ با شروع طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، خدمات پزشک عمومی و تیم سلامت بر اساس تفاهم نامه فی مابین وزارت بهداشت به صورت پرداخت سرانه توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور پوشش داده شد. به همین منظور سید مرتضی ادیانی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران به جزییات خدمات تجویزی پزشکان خانواده اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون تنها پزشکان خانواده طرف قرارداد در مراکز جامع سلامت امکان تجویز خدمات (ویزیت، دارو، آزمایش و تصویربرداری) در دفاتر روستایی را دارند و چنانچه این خدمات جزو بسته خدمات سطح یک مورد تفاهم با وزارت بهداشت باشند، سرانه آن قبلا پرداخت شده و نسخی بابت مطالبه سهم سازمان این خدمات به ادارات کل بیمه سلامت استانی قابل ارسال نخواهد بود.

وی ادامه داد: در خصوص خدمات خارج از بسته خدمتی که پزشک خانواده به عنوان یک پزشک عمومی مجاز به تجویز آن است، کلیه موارد در مراکز دارویی و پاراکلینیک بخش دولتی یا خصوصی طرف قرارداد صندوق روستایی سازمان قابل پذیرش و پرداخت خواهد بود.

ادیانی تاکید کرد: از سال ۸۴ تاکنون پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص غیر طرف قرارداد صندوق روستایی سازمان، امکان تجویز خدمات در دفاتر را دارند، ولی مراکز دارویی و پاراکلینیک از پذیرش نسخ تجویزی در چهارچوب تعهدات بیمه‌ای سازمان معذور خواهند بود و خدمات به صورت آزاد ارائه خواهد شد.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: چنانچه نسخ تجویزی دارو و پاراکلینیک پزشک خانواده طرف قرارداد توسط بیمه شده به مراکز خصوصی طرف قرارداد صندوق روستایی سازمان ارجاع شود، مراکز مجاز به پذیرش آن‌ها بوده و سهم سازمان نسخ مربوطه پس از رسیدگی در وجه آنان قابل پرداخت خواهد بود، اما چنانچه در هنگام رسیدگی به اسناد توسط ادارات کل خدمات تجویزی جزو بسته سطح یک مورد تفاهم با وزارت بهداشت باشند، مطابق مفاد تفاهم نامه سهم سازمان خدمات مذکور از سرانه شبکه بهداشتی درمانی مربوطه قابل کسر خواهد بود.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/E68Ts

برچسب‌ها, , , , , , , , , , ,

ایران پزشک