مديركل طب سنتى وزارت بهداشت مطرح كرد:

طب سنتى ریشه در باور مردم دارد

۱۳۹۶/۰۴/۰۶ در ۱۴:۰۶

مراسم افتتاحیه دومین همایش طبیعت گردى، طب سنتى و گیاهان دارویى نطنز با حضور استاندار اصفهان، نماینده مردم نطنز در مجلس و مدیرکل طب سنتى وزارت بهداشت در سالن آمفى تئاتر دانشگاه آزاد اسلامى این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایران پزشک، مرتضى صفارى، نماینده مجلس در این مراسم با بیان این که برگزارى این همایش باید در راستاى اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال حرکت کند، گفت: بزرگترین ظرفیت نطنز، گردشگرى است. پوشش متنوع گیاهان دارویى که بیش از ۶٠٠ نوع از آنها تشخیص و ثبت شده، یکى از ظرفیت هاى گردشگرى منطقه محسوب مى شود.

وى افزود: بهره بردارى از گیاهان دارویى مى تواند به اشتغال و نوآورى در منطقه کمک کند و این همایش نیز مى تواند باعث جلب نظر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذارى در بحث گیاهان دارویى شود.

در ادامه محمود رضا فقیهى، دبیر این همایش با اشاره به این که طى حدود دو سال و نیم اخیر، شاهد افزایش ۴٠ درصدى کشت گیاهان دارویى بودیم، گفت: همچنین حدود ١٠ گیاه دیگر نیز طى این بازه زمانى ترویج و کشت شده است.

وى افزود: تمایل براى کشت گیاهان دارویى در شهرستان نطنز بسیار زیاد است و یکى از اهداف ما این است که نطنز به مرور تبدیل به قطب گیاهان دارویى شود.

فقیهى در خصوص محورهاى این همایش نیز اظهار کرد: سه محور اصلى این همایش، آموزش عمومى مردم براى سلامت، آموزش کشت و اولویت کشت گیاهان دارویى در منطقه و کارگاه فرصت هاى کارآفرینى در عرصه گیاهان دارویى است.

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان نیز در این مراسم با بیا این که اصفهان از حجم وسیع نعمت هاى خدادادى برخوردار است، گفت: استان اصفهان طى سال هاى آتى قادر به توسعه صنعتى نخواهد بود و در نتیجه نباید امکانات و ظرفیت ها را روى صنعت متمرکز کنیم.

وى افزود: در قالب طرح آمایش سرزمینى، سه اولویت و محور توسعه براى استان طراحى شد که بر مبناى آن حرکت کنیم؛ یکى از این اولویت ها، گردشگرى و گردشگرى سلامت است.

زرگرپور با اشاره به ظرفیت هاى توریسم درمانى در استان، ادامه داد: این در شان استان نیست که با وجود این همه پزشک حاذق، بیمار بین المللى نداشته باشیم. باید بخشى از ظرفیت هاى استان در اختیار توریسم درمانى قرار بگیرد.

محمود خدادوست، مشاور وزیر و مدیرکل طب سنتى وزارت بهداشت نیز با بیان این که طب سنتى ریشه در باور مردم دارد، گفت: توسعه طب ایرانى در نظام و اقتصاد سلامت باید مورد توجه قرار بگیرد.

وى افزود: متاسفانه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در استفاده از ظرفیت طب سنتى عقب است و خیلى در میدان حضور ندارد. شاید برخى افراطى گرایى و بزرگ نمایى ها در حوزه طب سنتى باعث گریزان شدن پزشکان از این بحث شده است.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به این که براى مهار افراطى گرایى ها باید فضاهاى ضابطه مند را توسعه داد، اظهار کرد: در غیر این صورت، مردم به فضاهاى زیرزمینى و غیر ضابطه مند مراجعه مى کنند.

خدادوست ادامه داد: ما در همه علوم پشت سر دنیا حرکت مى کنیم، اما در این حوزه مى توانیم پیشتاز باشیم. دولت یازدهم کارهاى خوبى براى توسعه طب سنتى انجام داد. به طور مثال در همه دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور، ساختارهاى طب سنتى ایجاد شده و دو واحد درسى طب ایرانى و آشنایى با گیاهان دارویى براى کلیه رشته هاى بالینى تصویب شد.

وى افزود: همچنین آموزش طب ایرانى در ١٠ دانشگاه علوم پزشکى در خانه بهداشت شروع شده است.

مدیرکل طب سنتى وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت استفاده از طب سنتى در کنار طب رایج، اظهار کرد: طب ایرانى داراى قابلیتى است که اگر به همه دست اندرکاران سلامت آموزش داده شود، مى توان از آن به صورت تلفیقى در کنار طب رایج استفاده کرد و هزینه هاى درمان را کاهش داد.

خدادوست در ادامه به ظرفیت هاى گیاهان دارویى براى ایجاد اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: تولید، فرآورى و بسته بندى گیاهان دارویى مى تواند به ایجاد اشتغال نیز کمک شایانى کند.

وى در پایان گفت: در مورد توریسم سلامت نیز باید به ایجاد دهکده هاى سلامت فکر کرد که نمونه هاى آن در جهان وجود دارد.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/1FAj0

برچسب‌ها, , , , ,

ایران پزشک